Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Årsmöte

12 JAN 2016 08:03
Årsmöte 2016 kommer att hållas i klubbhuset den 26e Februari 2016.
  • Uppdaterad: 04 MAR 2018 17:50

Skurups BK kallar till Årsmöte Fredagen den 26e Februari 2016.

 

Plats: Klubbhuset vid utebanan.
Tid: 18:30
Agenda: Se nedan
Klubben bjuder sina medlemmar på mat.

Vänligen meddela om ni vill ha mat genom att skriva upp er på listan som kommer att hänga på innebanan, eller skicka ett mail till Majvi Persson

Glöm inte säga till om specialkost eller allergier.


Agenda:

Föredragningslista vid årsmötet 26 februari 2016 

 

   1.              Mötets öppnande.

   2.              Godkännande av kallelse till årsmötet.

   3.              Godkännande av dagordning för årsmötet.    

   4.              Val av ordförande för årsmötet.

   5.              Val av sekreterare för årsmötet.

   6.              Val av 2 justeringsmän för årsmötesprotokollet och tillika rösträknare.

   7.              Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015.

   8.              Styrelsens ekonomiska förvaltningsberättelse för 2015.

   9.              Styrelsens verksamhetsplan för 2016.

  10.             Styrelsens budget för 2016.

  11.             Revisionsberättelse.

  12.             Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2015.

  13.             Medlemsavgifter för 2017:

                      Styrelsens förslag :

                      Bibehållen avgift .

                      Aktiv skytt : 100:-  medlemsavgift + 400:- träningsavgift + avgifter till

                      förbunden.

                      Medlem:     100:-  medlemsavgift + avgifter till förbunden.

                      Medlemmar som inträder i klubben 1/1- 30/8 betalar hel medlemsavgift. Vid

                      inträde efter 1/9 reduceras avgiften till hälften för det innevarande året.

 

  14.            Val av ledamöter. Valberedningen delger förslag för posterna:

                      -   Ordförande   Nyval  1 år

                      -   Sekreterare   Nyval  1 år

                      -   Kassör                      Nyval  2 år

                       -  Ledamot                   Omval 2 år

                       -  Ledamot                   Nyval  1 år

                       -  Suppleant                 Nyval  1 år

                       -  Suppleant                 Nyval  1 år

 

 15.      Val av revisorer. Valberedningen delger förslag för posterna: 

                       -  Revisor                     Nyval  1 år

                       -  Revisorsuppleant     Nyval  1 år

 

 16.               Val av valberedning. Valberedningen delger förslag för posten:

 

                      -   Valberedning            Nyval  1 år

                                    Nyval  1 år

 

 

 

  17.              Val av ungdomsledare. Valberedningen delger förslag för posten:

                                                Nyval  1 år

 

  18.             Val av tävlingsansvarig. Valberedningen delger förslag för posten:

                                                Nyval  1 år

 

  19.             Val av festkommitté. Valberedningen delger förslag för posterna:

                                                Nyval  1 år          

                                    Nyval  1 år

  20.             Val av materialförvaltare. Valberedningen delger förslag för posten:

                                    Nyval  1 år

 

  21.          Styrelsens förslag om interna tävlingar 2016:

                     -   Internpilen,  måndagar varannan vecka.

                     -   Klubbmästerskap, som tidigare integrerat i internpilen.

                     -   Påskbommen.

 

  22.               Styrelsens förslag om arvode.

                      Styrelsens förslag är att det som tidigare inte utbetalas arvoden men att

                      milersättning 18:-/ mil utgår till alla medlemmar för bilkörning i samband med 

                      arrangemang för klubbens räkning såsom tränaruppdrag, klubbens egna

                      tävlingsarrangemang och möten.

                      Reseräkningarna redovisas regelbundet till kassören samt i god tid före varje

                      årsbokslut.

23.             Övriga frågor

 

24.              Mötet avslutas.

 

Skribent: Richard Adcock

 

 

Postadress:
Skurups BK - Bågskytte
Sonny Jörgensen, Geografigatan 8
27433 Skurup

Besöksadress:
Södra Torggatan 7C
27421 Skurup

Kontakt:
Tel: 0760367913
E-post: This is a mailto link

Se all info

MotorCenter Logo 2015

 

 

Lidbergs Grafiska AB

 

47 transparent_m

 

 

Sponsor