Hoppa till sidans innehåll

Vill du hjälpa till att driva klubben framåt?

25 NOV 2016 08:19
Vid årsmötet i Februari 2017 ska alla poster (utom kassörsposten) fyllas.
  • Skapad: 25 NOV 2016 08:19

Valberedningen har nu inlett sitt arbete med att hitta kandidater till de olika posterna som ska tillsättas för 2017.

Valberedningen består av Sven Hjalmarsson och Kenth Persson.

Ni kan underlätta deras arbete genom att prata med dem och meddela ert intresse.

- Hade ni passat som ordförande?
- Kanske har ni önskemål om att driva projektet med skogsskytte?
- Vill ni hålla i internpilen?
- Eller är ni intresserade av att hålla i Skåneserien?
- Det där med att arrangera julbord och påskbord kanske är något ni gillar att göra?
- Eller så kanske ni har planer på hur man skulle kunna bygga om lokalerna för att -vara bättre lämpade för vår verksamhet?
- osv osv osv


Styrelsen består av följande poster enligt paragraf 25 och 21 i klubben stadgar:

Styrelsen består av ordförande samt 4 övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.


a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
d) 1 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1år, av vilka en skall utses till ordförande;
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);.

Dessa paragrafer har de senaste åren tolkats enligt följande

- Ordförande (1år)
- Ledamot - Sekreterare (1år)
- Ledamot - Kassör (2år)
- Ledamot (2år)
- Ledamot (1år)
- Suppleant (1år)
- Suppleant (1år)

Ledamöterna och suppleanternas ansvarsområden (såsom materialförvaltare eller tävlingsansvarig) är ej reglerade i klubbens stadgar. detta betyder att en styrelseledamot som ej är sekreterare eller kassör kan förvalta över vilket ansvarsområde som helst.

Skribent: Richard Adcock
E-post: Adressen Gömd

 

 

Postadress:
Skurups BK - Bågskytte
Sonny Jörgensen, Geografigatan 8
27433 Skurup

Besöksadress:
Södra Torggatan 7C
27421 Skurup

Kontakt:
Tel: 0760367913
E-post: info@skurupsbagskytt...

Se all info

 

 

skuruptrafikskola.png

Skurupdäckservice.png

Lidbergs Grafiska AB 

Sponsor